Әрекетке қабілетті жеке тұлға (бұдан әрі – “Пайдаланушы“) өз еркімен және өз мүддесінде еркін әрекет ете отырып, сондай – ақ өзінің әрекетке қабілеттілігін растай отырып, жеке деректерді өңдеуге өзінің келісімін (бұдан әрі-“Келісім“) Х-Рartners (бұдан әрі-Компания) мынадай шарттарда береді.
 1. Осы Келісімді беру:
  1. Пайдаланушының “Мен жеке деректерді өңдеуге келісім беремін” мәтінінің жанында x-Partners https://x-partners.com/ сайтының (бұдан әрі – “Сайт“) тіркеу нысанында чек-боксты іске қосуы;
  2. Пайдаланушының мекен-жайына жіберілген электрондық поштадан сілтеме арқылы электрондық пошта мекенжайын растау.
 2. Осы Келісімге қол қойған Пайдаланушының Т.А.Ә., мекенжайы және өзге де деректері сайттағы Пайдаланушының жеке кабинетінде қамтылады. Пайдаланушы осы Келісімге пайдаланушының мекенжайына жіберілген электрондық поштадан сілтеме бойынша өту арқылы қарапайым электрондық қолтаңбамен қол қояды.
 3. Жеке деректерді автоматтандыру құралдарын пайдаланбай, сондай-ақ оларды пайдалана отырып өңдеуге келісім беріледі.
 4. Келісім мынадай жеке деректерді өңдеуге беріледі: ұялы телефон нөмірі; e-mail; Т. А. Ә.
 5. Жеке деректерді өңдеудің мақсаты: сайтты пайдалана отырып жасалуы мүмкін пайдаланушымен шарттар жасасу және орындау.
 6. Жеке деректермен өңдеу барысында мынадай әрекеттер жасалады: жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, беру (беру, қол жеткізу), иесіздендіру, бұғаттау, өшіру, жою.
 7. Компания Пайдаланушының жеке деректерін сайтта орналастырылған жеке деректерді өңдеуге қатысты саясатта көрсетілген үшінші тұлғаларға беруге құқылы.
 8. Келісім сайтты пайдаланушы пайдалануды тоқтатқан сәтке дейін беріледі.
 9. Келісімді Пайдаланушы немесе оның өкілі компанияның мекенжайына Келісімнің кіріспесінде көрсетілген мекенжай бойынша жазбаша өтінішті немесе Электрондық поштаның мекенжайы бойынша электрондық өтінішті жіберу арқылы кері қайтарып алуы мүмкін: info@x-partners.com.
 10. Келісімнің қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін немесе Пайдаланушыдан келісімді қайтарып алу кезінде Компания компанияның тіркелген елінің қолданыстағы заңнамасында белгіленген мерзімдерде Пайдаланушының жеке деректерін өңдеуді тоқтатады. Компания жеке деректерді өңдеуді тоқтатады және келісімде көрсетілген жеке деректерді өңдеу үшін өзге негіз болмаған жағдайда оларды жояды.
 11. Пайдаланушы немесе оның өкілі келісімді кері қайтарып алған жағдайда, Компания жеткілікті негіздер болған жағдайда, Онсыз жеке деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы.
 12. Осы келісімді беруден бас тартудың салдары:
  сайтты пайдалану мүмкіндігінің болмауы болып табылады.